Posts tagged with "Что я знаю о России?"

Конкурс за есе на тема „Что я знаю о России?” за ученици 2018/2019

Центърът по русистика на Шуменския университет
и регионалният инспекторат по образованието – Шумен
обявяват конкурс за есе на тема
„Что я знаю о России?”
Конкурсът има за цел да обедини всички ученици от средните общообразователни училища и професионалните гимназии, които проявяват интерес към руския език и руската култура, и да обогати знанията им в тази област. Конкурсът се провежда за шести път. Това издание ще премине под надслов „Мой Пушкин”.
Участието в конкурса предполага разработването на текстов материал по темата на конкурса. Материалите с размер  от 3 до 10 стандартни страници (Times New Roman 14, интервал 1,5) следва да се изпратят на хартиен или електронен носител не по-късно от 1 март 2019 г.Читайте дальше ...