Posts tagged with "СОК „Камчия“"

УСЛОВИЯ НА ПЪРВИ КОНКУРС „КРЕАТИВ“ – „СЪН В ЛЯТНА НОЩ“ , ПОСВЕТЕН НА 400-ГОДИШНИНАТА ОТ СМЪРТТА НА У. ШЕКСПИР

dealimg-48ff925327fd4d0ca9b96d5282a49c7a
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Първият конкурс „Креатив“ – „Сън в лятна нощ“,  се посвещава  на 400-годишнината от смъртта на  великия английски поет и драматург Уилям Шекспир.
Организатор на конкурса – СОК „Камчия“ ЕАД
За участие в Конкурса се  приемат солови и колективни спектакли във възрастова група от 12 години и нагоре.
2. ЦЕЛИ НА КОНКУРСА
Развитие на креативното мислене и на способностите за изобретателство на учениците, студентите и младите хора въз основа на творчеството на  великия поет;
 3. КАТЕГОРИИ И НАПРАВЛЕНИЯ (НОМИНАЦИИ) НА КОНКУРСА
КАТЕГОРИИ
3.1. Малки сценични форми, солови изпълнения и колективи до 5 участници.Читайте дальше ...