Конкурс за есе на тема „Что я знаю о России?” за ученици 2018/2019

Центърът по русистика на Шуменския университет
и регионалният инспекторат по образованието – Шумен
обявяват конкурс за есе на тема
„Что я знаю о России?”
Конкурсът има за цел да обедини всички ученици от средните общообразователни училища и професионалните гимназии, които проявяват интерес към руския език и руската култура, и да обогати знанията им в тази област. Конкурсът се провежда за шести път. Това издание ще премине под надслов „Мой Пушкин”.
Участието в конкурса предполага разработването на текстов материал по темата на конкурса. Материалите с размер  от 3 до 10 стандартни страници (Times New Roman 14, интервал 1,5) следва да се изпратят на хартиен или електронен носител не по-късно от 1 март 2019 г. на адрес:
9700 г. Шумен
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”
Ул. Университетска 115
Катедра по руски език
(за материалите на хартиен носител)
 
и на е-mail: konkurs_ru@abv.bg
(за материалите на електронен носител)
Представянето на презентация или друг илюстративен материал към основния текст носи на автора допълнителен бонус.
Оценяването на материалите ще се осъществи от компетентно жури от вузовски преподаватели и представител на РИО-Шумен по утвърдени критерии. Максималният брой точки, който може да получи даден участник е 80.
Всички участници, събрали 60 и повече точки, ще получат грамота за участие в три степени. Участниците от 12. клас освен това ще получат сертификат на Шуменския университет, който удостоверява, че притежателят на сертификата може да бъде записан за студент в специалностите с руски език на университета.
От Организационния комитет