Юбилей на главния редактор на списание “Болгарская русистика”

Уважаема доцент Владова,
14 март за Вас е специална дата – Вие достигате почтената възраст, която съвсем не е адекватен признак на Вашата бодрост, енергия, устременост и действие в съвременния живот. 80 години би трябвало да бъде средата на човешкия живот, особено за Вашата дейна натура. Богатият Ви творчески и обществен живот говори за това.
Активен изследовател, ръководител на докторанти, търсен преводач на руската литература, достигнала висотата на вицепрезидент на МАПРЯЛ, член на Президиума на МАПРЯЛ, дългогодишен председател на Дружеството на русистите в България, главен редактор на научното списание „Болгарская русистика”, любяща майка и баба, активна общественичка. Всичко това сте Вие.
Ние Ви пожелаваме здраве, дълги години живот с нас и сред нас и Вашите любими хора, удовлетворение от всеки преживян ден, щастливи мигове с приятели и съмишленици.
На многая лета!
Дружество на русистите в България