Объявление о конкурсе. Центр русистики в Шумене

ЦЕНТЪРЪТ ПО РУСИСТИКА
КАТЕДРАТА ПО РУСКИ ЕЗИК НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ «ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ»
обявяват
пето издание на конкурса за съчинение на тема
Что я знаю о России?”.
Във връзка с честванията на 140-годишнината от Освобождението на България през 2018 година, надсловът на тазгодишния конкурс е
 „О цене свободы и братстве – 140 лет спустя
Вашите съчинения очакваме в срок до 1 февруари 2018 г.
на електронния адрес konkurs_ru@abv.bg